Minimalna pensja bankonoty

Nowe stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę na etacie, zleceniu czy umowie o dzieło, podobnie jak minimalna stawka godzinowa, są już obowiązującym prawem, opublikowanym w dzienniku Ustaw. Minimalne wynagrodzenie za pracę zaś dotyczy nie tylko osób o najniższych zarobkach – z umowy o pracę czy umów rozliczanych według stawek godzinowych.

http://www.wskazniki.gofin.pl/8,75,2,minimalne-wynagrodzenie-za-prace.html

http://www.wskazniki.gofin.pl/8,364,2,minimalna-stawka-godzinowa-dla-osob-swiadczacych-prace-na.html